?

Log in

No account? Create an account
Mun päiväkirja [entries|friends|calendar]
Minna

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Olen fiksu mutta kirjottelen huonoja juttuja [04 Aug 2004|12:32am]
En halua, että mun elämä löytyy julkisena netistä. Mun entryjähän vois eksyy lukeen vaikka äiti, poliisi tai koulu"kaveri" :S
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]